Navigatørsertifikat

 • 13.02.2015
 • 12:21

Her finner du mer informasjon om kompetansesertifikat og krav til utdanning for navigatører.

Kompetansesertifikat

Oversikt over hvilke sertifikat som er påkrevd for fiskere (pdf)

Hvilke rettigheter får jeg ved å inneha kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A?

Ved å inneha kompetansesertifikat fiskeskipperklasse A (500 bruttotonn) kan du være fører på norske fiskefartøy opp til 500 bruttotonn i ubegrenset fartsområde eller være overstyrmann eller vaktgående navigatør på norske fiskefartøy av ubegrenset størrelse og i ubegrenset fartsområde.
Les mer her (Word)

Hvilke rettigheter får jeg ved å inneha kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B?

Ved å inneha kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B kan du være fører, overstyrmann og vaktgående navigatør på norske fiskefartøy opp til 500 bruttotonn i fartsområde Bankfiske II.
Les mer her (Word)

Hvilke rettigheter får jeg ved å inneha fiskeskippersertifikat klasse C?

Ved å inneha et fiskeskippersertifikat klasse C kan du være fører på norsk fiskefartøy opp til 15 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I eller være vaktgående navigatør på norsk fiskefartøy opp til 24 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I.
Les mer her (Word)

 mer info om søknad om søknad av personlige sertifikater på sdir sine sider

Huskeregler om fartstidbekreftelse ved søknad om fiskeskippersertifikat klasse C

En fartstidsbekreftelse ved søknad om fornyelse skal inneholde følgende informasjon:

 1. navn
 2. stilling. Må være fører eller navigatør
 3. fartstid, faktiske dager om bord og tidsperioden fartstiden ble opptjent
 4. navn, kallesignal og største lengde på fartøyet. Må være fiskefartøy med største lengde åtte meter, opptil 15 meter
 5. navn, tittel og signatur til personen som har skrevet bekreftelsen
 6. for å beregne fartstiden etter fartstidformelen må det også bekreftes normalarbeidstid om bord. Normalarbeidstid kan IKKE overstige 14 timer i døgnet.

 En fartstidsbekreftelse ved førstegangssøknad skal inneholde følgende informasjon:

 1. navn
 2. stilling. Må være med dekkstjeneste
 3. fartstid. Faktiske dager om bord og tidsperioden fartstiden ble opptjent
 4. navn, kallesignal og største lengde på fartøyet. Må være fiskefartøy med største lengde 10,67 meter, opptil 15 meter
 5. navn, tittel og signatur til personen som har skrevet bekreftelsen
 6. for å beregne fartstiden etter fartstidformelen må det også bekreftes normalarbeidstid om bord. Normalarbeidstid kan IKKE overstige 14 timer i døgnet.»