Navigatørsertifikat

  • 13.02.2015
  • 12:21

Her finner du mer informasjon om kompetansesertifikat og krav til utdanning for navigatører.

Kompetansesertifikat

Oversikt over hvilke sertifikat som er påkrevd for fiskere (pdf)

Hvilke rettigheter får jeg ved å inneha kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A?

Ved å inneha kompetansesertifikat fiskeskipperklasse A (500 bruttotonn) kan du være fører på norske fiskefartøy opp til 500 bruttotonn i ubegrenset fartsområde eller være overstyrmann eller vaktgående navigatør på norske fiskefartøy av ubegrenset størrelse og i ubegrenset fartsområde.
Les mer her (Word)

Hvilke rettigheter får jeg ved å inneha kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B?

Ved å inneha kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B kan du være fører, overstyrmann og vaktgående navigatør på norske fiskefartøy opp til 500 bruttotonn i fartsområde Bankfiske II.
Les mer her (Word)

Hvilke rettigheter får jeg ved å inneha fiskeskippersertifikat klasse C?

Ved å inneha et fiskeskippersertifikat klasse C kan du være fører på norsk fiskefartøy opp til 15 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I eller være vaktgående navigatør på norsk fiskefartøy opp til 24 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I.
Les mer her (Word)