Vibrasjoner

 • 17.02.2015
 • 14:45

Arbeid med vibrerende maskiner og utstyr kan gi helseskade. Opplæring i riktig bruk av arbeidsutstyret, sammen med informasjon om tiltak som kan redusere vibrasjonspåvirkning kan være avgjørende for å unngå skade.

Illustrasjon av vibrasjoner som helsefareMed mekaniske vibrasjoner menes vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hånd og arm, og som medfører risiko for skade på blodkar, skjelett, ledd, nerver eller muskler, og som også kan innebære en sikkerhetsrisiko.

Helkroppsvibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som overføres til hele kroppen og medfører risiko for helseskade, særlig i ryggraden, og som også kan innebære en sikkerhetsrisiko.

Den vibrerende gjenstanden kan for eksempel være håndtaket på en drill eller et ratt. De fleste vibrasjoner er sammensatt av bevegelser med forskjellige retninger, frekvenser og størrelse av utslag. Vanligvis måles vibrasjon i m/s², som uttrykker bevegelsens akselerasjon.

Det er gitt ulike grense og tiltaksverdiser for vibrasjoner i Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (Lovdata).

Hånd- og armvibrasjoner gir risiko for skade på blodkar, nerver, muskler og ledd. Symptomer kan være "hvite fingre" (Raynauds fenomen), smerter, nedsatt kraft og vansker med koordinering av bevegelse. Dersom den som har sitt arbeid om bord utsettes for vibrasjoner, som overskrider tiltaksverdiene for vibrasjoner i § 14-5, og som utgjør en fare for den som har sitt arbeid om bord sin helse, skal vedkommende gis tilbud om egnet helseundersøkelse. Det kan være nødvendig å omplassere arbeidstakere av helsemessige grunner. Vibrasjoner kan også innebære en sikkerhetsrisiko.

Forhold som kan redusere hånd- og armvibrasjoner

 • bruke lavvibrerende arbeidsutstyr - dette vil som oftest ha større effekt enn å redusere eksponeringstid
 • redusere eksponeringstid
 • alternative arbeidsmetoder og/eller verktøy
 • forbedret arbeidsteknikk, for eksempel ved å unngå bruk av mer kraft enn nødvendig
 • vibrasjonsdempende hansker

Forhold som kan forsterke hånd- og armvibrasjoner

 • manglende vedlikehold av arbeidsutstyret
 • manglende kunnskap, for eksempel ved innkjøp av utstyr
 • eksponeringstid (hvor lenge man er utsatt)
 • ledd i uheldig stilling
 • kraftbruk (tyngden på verktøyet eller kraft brukt til å utføre oppgaven)
 • kulde og fuktighet
 • røyking (nikotin)
 • medisiner (for eksempel enkelte blodtrykksenkende medikamenter) og visse sykdommer

Opplæring og informasjon

Den som har sitt arbeid om bord og verneombud skal ha informasjon og opplæring som er i overensstemmelse med resultatet av risikovurderingene som er gjort i forkant av et arbeide.

Det skal gis informasjon og opplæring om:

 • forebyggende tiltak for å fjerne risikoen for mekaniske vibrasjoner eller for å redusere risikoen til et minimum
 • grenseverdiene og tiltaksverdiene
 • resultatene av foretatte vurderinger og målinger og de skader som arbeidsutstyret kan medføre
 • hvorfor og hvordan tegn på skade skal oppdages og hvordan de skal rapporteres
 • når den som har sitt arbeid om bord har rett til helseundersøkelse
 • hvordan utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte som begrenser eksponering for mekaniske vibrasjoner

Aktuell litteratur:

Ergonomi - støy - vibrasjoner (pdf)

Risikovurdering

Det er krav til å avdekke farer om bord på fiskebåten og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr.

Les mer

FiskRisk

Programmet FiskRisk er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

 

Les mer