Temperatur - ekstrem kulde

 • 24.02.2015
 • 14:58

Arbeidet om bord på fiskebåten på vinteren i røffe vær- og vindforhold, kan være utfordrende på mange måter. De som driver fiske i de tøffeste arktiske klimaforhold, kan oppleve arbeidsdager med ekstrem kulde.

Da kan det være viktig å kjenne til hvilke sikkerhets- og helsemessige konsekvenser kuldepåkjenningen kan ha for mannskapet, og vite litt om beskyttelsestiltak.

Opplevelsen av kulde er avhengig av både temperatur, vind og fuktighet.  

Ekstrem kulde kan påvirke årvåkenhet og motoriske ferdigheter. Ubehag ved lokal nedkjøling kan påvirke konsentrasjonen.

Ekstrem kulde kan forårsake sykdommer eller påvirke sykdomsforløp negativt. Personer med påvist hjerte/karsykdommer kan reagere uheldig på arbeid i kulde, og ha økt risiko for høyt blodtrykk. Personer som har sirkulasjonsforstyrrelser, lunge- eller luftveissykdommer, muskel- eller skjelettsykdommer, hudsykdommer eller allergier, kan få nedsatt helsetilstand som følge av arbeid i kaldt klima.

Beskyttelsestiltak mot ekstrem kulde

 • Planlegg aktivitetene i forhold til klimaforhold
 • Undersøk om deler av arbeidet kan gjennomføres innendørs
 • Tillat mer tid til arbeidsoppgavene i kalde omgivelser
 • Utvid arbeidstokken
 • Ta høyde for kuldepåkjenningen ved planlegging av arbeids- og hviletid 
 • Sørg for fleksibilitet med tanke på intensitet og varighet av arbeidet
 • Bruk godkjent vernebekledning mot kulde 
 • Velg verktøy som er tilpasset kulde, unngå varmetap til kalde flater
 • Sørg for tilstrekkelig varm mat og drikke
 • Pass på å få gjenoppvarming ved spesielt kalde eksponeringer
 • Informasjon og opplæring!

Bekledning i kalde omgivelser

En bør velge undertøy som absorberer og transportere svette bort fra kroppen samtidig som det isolerer.  Mellombekledning skal isolere og transportere svette videre ut, (puste). Yttertøyet skal beskytte mot omgivelsene og redusere fuktighet inne i bekledningen. Fottøyet bør ha skosåler med friksjon som motvirker skliulykker, samtidig som det gir lufting og isolasjon. Vernehjelm, hansker, briller og hørselsvern må fungere i kulde.

Dersom normalt varmt tøy ikke gir tilstrekkelig vern mot kulden, må arbeidsgiveren stille nødvendig ekstra bekledning til disposisjon. Slik bekledning regnes som personlig verneutstyr, og skal bekostes av arbeidsgiveren. 

Risikovurdering

Det er krav til å avdekke farer om bord på fiskebåten og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr.

Les mer

FiskRisk

Programmet FiskRisk er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

 

Les mer