Fatigue (utmattelse)

 • 17.02.2015
 • 13:14

Fatigue kan være et vanskelig begrep å få tak på, ofte forklares det som en tilstand av utmattelse som resulterer i nedsatt fysisk og/eller mental evne.

Påvirkning på arbeidsutførelse

Denne tilstanden kan forklares som et resultat av både fysisk, mental eller emosjonell anstrengelse og kan påvirke den enkeltes evne både i forhold til styrke, reaksjons tid, koordinering, balanse, evne til å ta avgjørelser osv.

Søvnighet vs trøtthet

Mange oppfatter ordet trøtthet som synonymt med søvnighet.
Mangel på søvn og ubalanse i søvnrytme utgjør en alvorlig risikofaktor i sjøfarten. Det finnes eksempler på svært alvorlig skipsulykker som følge av at skipsføreren har sovnet på vakt.
Men man kan være trøtt eller utmattet uten å være søvnig. Dette vil gjøre oss mindre årvåkne samt kunne påvirke vår evne til å håndterer uventede situasjoner.

Individet

I tillegg til å utgjøre et sikkerhetsproblem og øke risikoen for ulykker, er det viktig å ta med seg at fatigue også kan ha en direkte negativ helseeffekt på det enkelte individ, både fysisk og psykisk.

Arbeidsmiljøet

Fatigue vil i tillegg kunne ha en effekt på arbeidsmiljøet om bord. Redusert årvåkenhet, arbeidskapasitet, irritabilitet osv. vil kunne gi økt belastning for kollegaer.

Årsaker til fatigue

Flere internasjonale studier viser at det er mange faktorer som kan føre til fatigue:

 • For lite søvn eller dårlig søvnkvalitet. Dette kan skyldes søvnproblemer, forstyrret søvn, vansker med å slappe av skikkelig, begrenset mulighet til å sove, dårlig vær og sjøgang. 
 • Negative miljøfaktorer. Eksempler på dette kan være dårlig inneklima, dårlig komfort, støy og vibrasjoner. 
 • Høyt arbeidspress eller høyt stressnivå. Dette kan skyldes ekstravakter, tidspress, bemanningsnivå og dårlig organisering. 
 • Høy anløpsfrekvens. Dette kan forstyrre arbeidsmønster og hvile- og fritid. 
 • Ugunstige værforhold 
 • Konsekvent jobber mer enn 12 timer i døgnet. Det er en klar sammenheng mellom antall timer vi arbeider og fatigue. 
 • Kjedsomhet. Passivitet og lite aktivitet fremmer også fatigue. 

Hva kan jeg gjøre?

Umiddelbart:

 • Gi beskjed til din overordnede
 • Ta en pause og trekk frisk luft, gå en rask tur på dekk hvis mulig
 • Sett av 30 minutter og ta en lur på 20 minutter 
 • Drikk vann og spis et lett måltid 
 • Sjekk innemiljøet, luft og sørg for at temperaturen blir så behagelig som mulig

 På lengre sikt:

 • Diskuter vaktoppsettet ditt med din overordnede 
 • Prøv å sikre at du er godt uthvilt før vakten starter. 
 • Diskuter med din overordnete og kollegaer, og prøv å finne ut av hvorfor det oppstår fatigue blant mannskapet. Vurder aktuelle miljøfaktorer eller mer organisatoriske forhold som vaktordninger, overtidsbruk, hviletid, bemanningsnivået om bord etc. 
 • Bli enige om tiltak for hvordan fatigue skal forebygges og hvordan det skal løses dersom fatigue oppstår.

Helhetlig forståelse

Fatigue er resultatet av flere faktorer som forsterker hverandre, som for eksempel lite søvn kombinert med lange vakter, ensformige oppgaver, støy, vibrasjoner og kanskje dårlig inneklima.
Regelverk, vaktsystem og bemanning legger ramme for hvor mye søvn arbeidstakere til sjøs får. Valg av type vaktsystemene bestemmes av rederi i overenstemmelse med internasjonalt og nasjonalt regelverk.
Ved bestemmelse av besetning, vaktplaner og type vaktsystem er det viktig at rederiet tar hensyn til risikoen for fatigue. Ved å sette fokus på de nevnte faktorer som gir risiko for fatigue, kan en prøve å legge til rette for at arbeidstakerne får tilstrekkelig hvile og søvn.

Se vår Fatigue folder (pdf)

Publikasjoner om emnet: 

IMO guidance on fatigue (pdf)
Seahealth.dk
Fatigue at Sea
Results and recommendations for managing fatigue in watch systems onboard
Forskningsprosjektet Horizon 2011
Cardiff research programme

Risikovurdering

Det er krav til å avdekke farer om bord på fiskebåten og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr.

Les mer

FiskRisk

Programmet FiskRisk er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

 

Les mer