Ergonomi

  • 17.02.2015
  • 13:35

Planlegg arbeidsmiljøet med mennesket i fokus.

Illustrasjon av ergonomi for fiskereNytt arbeidsutstyr som blir tatt om bord må vurderes ut fra en ergonomisk synsvinkel, og arbeidsutstyr som allerede er om bord må justeres og vedlikeholdes slik at det er i hensiktsmessig og god stand.

Arbeidsområder og -utstyr skal utformes og plasseres slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger som følge av manuell håndtering, arbeidsstilling, gjentatte bevegelser,
arbeidsintensitet eller annet som kan medføre skade eller sykdom.

Arbeidsplasser og arbeidsutstyr skal være lagt til rette for individuelle arbeidsstillinger, og skal utformes og plasseres slik at faren for feilhandlinger som kan ha betydning for sikkerheten reduseres.

Ved utføring av arbeidsoperasjoner fra sin normale betjeningsplass og med en god arbeidsstilling, skal arbeidstakere ha sikt til å kunne forvisse seg om at arbeidet kan utføres sikkert.

Pass på at du ikke..

  • løfter gjenstanden med armene strukket ut foran kroppen
  • krummer korsryggen ved løfting
  • gjør vridninger eller vendinger under løftet

Skal gjenstanden flyttes til en annen plass eller overleveres til en annen person som ikke står foran deg, så er det viktig at du løfter gjenstanden helt opp før du snur deg, og at du ikke gjør vridningsbevegelser eller snur under selve løftet

Bruk tilgjengelige hjelpemidler til å løfte dersom disse ikke tilfører ekstra risiko. Eksempler på slike hjelpemidler kan være; taljer, stropper, wire, løfteåk, bord som kan stilles i høyden, pallevogn, palleløfter, truck, rullebord, burvogn o.l.

Aktuell litteratur:

Ergonomi - støy - vibrasjoner (pdf)

Risikovurdering

Det er krav til å avdekke farer om bord på fiskebåten og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr.

Les mer

FiskRisk

Programmet FiskRisk er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

 

Les mer