Regelverk

Konstruksjon og drift av norske fiskefartøy reguleres av forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.|


 

Nye regler for fartøy under 15 meter

Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter største lengde. Det nye regelverket er i stor grad en videreføring av eksisterende regelverk, men medfører også enkelte nye krav.

Mer info om den nye forskriften

ILO 188 konvensjonen trer i kraft (Work in Fishing)

Formålet med denne konvensjon er å sørge for at fiskere har anstendige arbeidsforhold på fiskefartøyer med tanke på minstekrav til arbeid om bord, tjenestevilkår, innredning og kost, vern om sikkerhet og helse på arbeidsplassen, helsetjeneste og trygdedekning. De fleste av bestemmelsene i ILO 188 er allerede ivaretatt i norsk regelverk, slik at konvensjonen vil få mindre betydning for norske fiskere enn den har mange andre steder i verden.

Les mer om endringene her

Rundskriv

Her finner du en oversikt over rundskriv utsendt av Sjøfartsdirektoratet.

Les mer på Sjøfartsdirektoratets nettsider

Høringer

Her finner du en oversikt over Sjøfartsdirektoratets forslag til endringer i regelverket.

Les mer på Sjøfartsdirektoratets nettsider