Nytt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy

I forbindelse med gjennomføringen av den internasjonale konvensjonen ILO 188 i norsk rett, er det fastsatt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer.

I praksis innebærer dette følgende:

  • Fiskefartøy hvis kjøl er strukket eller som er på et tilsvarende byggetrinn 16. november 2017 eller senere, skal søke om bemanningsoppgave ved å sende forslag til sikkerhetsbemanning inn til Sjøfartsdirektoratet innen 1. juli 2018.

 

  •  Fiskefartøy hvis kjøl er strukket eller som var på et tilsvarende byggetrinn før 16. november 2017, skal søke om bemanningsoppgave ved å sende forslag til sikkerhetsbemanning inn til Sjøfartsdirektoratet innen fartøyets første sertifikatfornyelse etter 1. juli 2018 og senest innen 1. januar 2020.

 

Søknad om bemanningsoppgave

Sjøfartsdirektoratet jobber med å utarbeide søknadsskjema som er tilpasset fiskefartøy. Disse vil etterhvert bli publisert på Sjøfartsdirektoratet sine nettsider.

Les mer om bemanningsoppgave på Sjøfartsdirektoratets nettsider