Nye sikkerhetsregler for store fiskefartøy

  • 21.09.2015
  • 14:10

Fra 1. juli 2016 blir sikkerhetsstyring i samsvar med International Safety Management Code pliktig for fiskefartøy større enn 500 bruttotonn.

Hentet fra NavigareInternational Safety Management Code (ISM koden) innebærer systematiske krav til kvalitetsikring av drift og fartøy. 

Fristen for å gjennomføre tilfredsstillende revisjon/tilsyn for både rederi og fartøy er ganske kort. Noen rederier og fartøy har allerede fått de første godkjenningsbeviser og sertifikater for sikkerhetsstyring på plass. For å sikre at alle får påkrevde sertifikater innen tidsfristen, oppfordrer Sjøfartsdirektoratet til å starte prosessen, og ta kontakt slik at vi kan planlegge gjennomføringen i samarbeid.

 Vi ønsker å unngå at noen får uønsket driftsstans på grunn av mangelfull innføring av nye krav. Sjøfartsdirektoratet har normalt en frist for begjæring av tilsyn for sikkerhetsstyring på tre måneder før ønsket tidspunkt. Selv tre måneders frist kan bli lite, dersom mange kommer på banen i siste liten.

Veiledning til krav i ISM koden for fiskefartøy på sdir.no

Les mer i Sjøfartsdirektoratets tidsskrift Navigare

Ønsker du et gratis abonnement?