Krav til sikkerhetsbemanning på fiskefartøy

  • 29.06.2018
  • 09:09

Som følge av ILO 188 blir det nå krav til bemanningssertifikat på fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer.

Frist

  • Fiskefartøy skal søke ved første sertifikatfornyelse og senest innen 1. januar 2020.
  • Fiskefartøy som er under bygging søker om bemanningssertifikat når de søker om fartssertifikat.

 

Søknad

Søknad om bemanningssertifikat (KS-0308, KS-0308-1 og KS-0308-2) sendes som vedlegg i e-post til post@sdir.no. Skjemaene ligger her: Skjemakatalog SDIR.NO

 Altinn løsningen til søknadsskjema KS-0308 kan ikke brukes foreløpig.

 

Les mer om krav til bemanning på fiskefartøy på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.