Nyhetsarkiv


Krav til nødpeilesender om bord på fiskebåter under 15 meter

 • 23.02.2018
 • 12:25

I det siste har Sjøfartsdirektoratet fått en del henvendelser som tyder på at mange er usikre på kravene til hvilke båter som skal ha nødpeilesender om bord


Offentlige etater

 • 08.02.2018
 • 15:06

Norske fiskere har mange forskjellige etater å forholde seg til. Her er en kort oversikt over etatenes oppgaver og roller:


Samarbeid om hviletid for fiskere

 • 25.01.2018
 • 11:50

Sjøfartsdirektoratet og fiskernes organisasjoner fortsetter samarbeidet om hvordan hviletidsbestemmelsene for fiskere skal håndheves og dokumenteres.


Møte med fiskeriorganisasjoner om nytt regelverk

 • 10.01.2018
 • 08:34

Måndag denne veka inviterte Sjøfartsdirektoratet representantar frå fiskerinæringa til eit møte der ILO 188 var tema


Nytt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy

 • 08.01.2018
 • 08:40

I forbindelse med gjennomføringen av den internasjonale konvensjonen ILO 188 i norsk rett, er det fastsatt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer.


Nye sertifikater for fiskeskippere

 • 05.01.2018
 • 14:54

Etter høringer i 2017, ble det fastsatt endringer for fiskeskippersertifikater som trådte i kraft 1.1.2018.


Fokusområde 2018

 • 03.01.2018
 • 06:51

I 2018 skal Sjøfartsdirektoratets inspektører ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring på mindre fartøy, og da spesielt på operasjonelle forhold. Manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon er ofte relatert til skipsulykker.


Min side tilgjengelig for sjøfolk

 • 11.12.2017
 • 16:04

Fra 11. desember kan norske fiskere med maritime sertifikater logge på Min side og se status for sine sertfikatsøknader og andre data.


Arbeids og levevilkår for fiskere

 • 16.11.2017
 • 09:11

ILO-konvensjon nr. 188 om arbeids- og levevilkår for fiskere ble gjennomført i Norge 16.november 2017. Konvensjonen skal sikre arbeids- og levevilkårene for alle fiskere som har sitt arbeid om bord i fiskefartøy.


Perioden med utvidet fartsområde forlenges til 20. oktober

 • 02.10.2017
 • 00:00

Gjelder fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret.


Perioden med utvidet fartsområde forlenges til 20. oktober

 • 02.10.2017
 • 00:00

Norske fiskere har mange forskjellige etater å forholde seg til. Her er en kort oversikt over etatenes oppgaver og roller:


Ballastvannkonvensjonens betydning for fiskefartøy

 • 29.06.2017
 • 13:45

Ballastvannkonvensjonen trer i kraft 8. september 2017, hva vil dette bety for norske fiskefartøy?


Fartsområder fiskefartøy under 15 meter

 • 22.05.2017
 • 14:34

I forbindelse med årets fiske etter blåkveite har vi fått en del spørsmål om sertifisering i forhold til fartsområder.


ILO konvensjonen trer i kraft

 • 25.04.2017
 • 11:55

Konvensjonen om arbeidsvilkår i fiskerisektoren ble vedtatt på ILOs arbeidskonferanse i 2007 men det nye regelverket trer først i kraft 16. november 2017.


Årsgebyrer for fiskefartøy under 15 meter

 • 07.04.2017
 • 08:35

Sjøfartsdirektoratet har i det siste fått inn mange spørsmål fra fiskere som eier fiskerfartøy under 15 meter som har fått krav om årsgebyr for første gang. Årsgebyret som blir sendt ut i posten er merket med ''Årsgebyr NOR'' og vi ønsker å informerer nærmere om hva dette gebyret gjelder.


Regler for sikkerhetsstyringssystem

 • 22.12.2016
 • 15:04

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.


Nytt rundskriv om stabilitet på fiskefartøy med RSW-lastetanker

 • 09.12.2016
 • 13:05

Rundskrivet gjelder for fartøy over 15 meter bygget etter 1. januar 2010 som oppbevarer, eller skal oppbevare fangst i lasterom som er RSW-lastetanker.


Fiskarar må be om hjelp tidligare

 • 01.11.2016
 • 14:10

– Ring heller ein gong for ofte eller ein gong for lite, er oppmodinga frå Hovedredningssentralen Sør-Norge til yrkesfiskarar.


Nordisk samarbeid om sikkerhet i fiskeflåten

 • 01.11.2016
 • 14:10

SINTEF har i samarbeid med forskere fra Danmark, Finland, Island og Færøyene sett på ulykkesbildet i fiskeflåten, samt hva som har blitt gjort for å redusere antall ulykker i de forskjellige landene.


utsatt frist for operasjon 100 meter utenfor grunnlinjen

 • 27.09.2016
 • 14:17

Gjelder fiskefartøy fra 8 til 15 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret, og fartøy som har begrensninger i fartsområdet pga krav til overisingsberegninger.


Omfattende sikkerhetsprojekt

 • 01.09.2016
 • 08:06

Det er enighet om å få til et omfattende tverretatlig prosjekt for økt sikkerhet i fiskeflåten. Prosjektet er dermed ute av startgropen allerede, sier Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.


Polarkoden for fiskefartøy

 • 09.08.2016
 • 14:59

Nytt regelverk for operasjon i polare farvann innebærer endringer i SOLAS og MARPOL. Selve Polarkoden har en sikkerhetsdel (tilknyttet SOLAS) og en miljødel (tilknyttet MARPOL).


Sikkerhetsmelding

 • 06.07.2016
 • 09:46

Feil på hydrostatiske utløsere fra produsenten SAFETMADE Marine Products Co


Krav til fartøyinstruks fra 1. januar 2017

 • 04.07.2016
 • 14:51

Fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter, bygget før 1. januar 1992 og som skal operere i fartsområde kystfiske, skal inn i kontrollordningen og kontrolleres av godkjente foretak før 1. januar 2019. Fiskefartøy i samme størrelse som er bygget i perioden 1. januar 1983 til 31. desember 1991, og som skal operere i fartsområde fjordfiske skal også kontrolleres før 1. januar 2019.


Møte med fiskarlagene angående sikkerhetsstyring

 • 03.05.2016
 • 15:32

Sjøfartsdirektoratet møtte Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag for å snakke om det kommende regelverket om sikkerhetsstyringssystem.Rømningsveier på produksjonsdekk på fiske- og fangstfartøy

 • 15.02.2016
 • 11:16

Nytt rundskriv gjelder ved bygging og endringer på produksjonsdekk.


Sjøfartsdirektoratet med kundeundersøkelse

 • 19.01.2016
 • 11:16

Sjøfartsdirektoratet inviterer fra i dag den maritime næringen til å gi sine tilbakemeldinger på direktoratet gjennom vår store kundeundersøkelse.


Søknader om utsatt frist for fartøyinstruks innvilges ikke

 • 22.12.2015
 • 14:10

Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke gis utsettelse på fristen for å få utstedt fartøyinstruks. Fartøy med frist for fartøyinstruks 1. januar 2016 må ha denne på plass for å kunne drive fiske etter Nyttår


Nye sikkerhetsregler for store fiskefartøy

 • 21.09.2015
 • 14:10

Fra 1. juli 2016 blir sikkerhetsstyring i samsvar med International Safety Management Code pliktig for fiskefartøy større enn 500 bruttotonn.


Informasjon om kontroll av fiskefartøy under 15 meter

 • 16.09.2015
 • 11:30

Her finner du informasjon om viktige endringer i krav og datoer for når fartøy som skal inn i kontrollordningen(fiskefartøy fra 8 - 10.67 meter)


Over 500 sjarker må sertifiseres før nyttår

 • 04.08.2015
 • 11:30

Mange eiere av fiskebåter mellom 8 og 10,67 meter, som har krav om å få kontrollert og sertifisert fartøyene sine, står i fare for å ikke kunne bruke båtene sine fra nyttår av grunnet manglende kontroll.


Endring av regler for sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy med bruttotonnasje 500 eller mer

 • 06.07.2015
 • 07:30

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger er nylig endret.


Om bruk av satellittelefon

 • 21.05.2015
 • 10:13

Sjøfartsdirektoratet har fått inn søknader om å benytte Iridium satellittelefon som erstatning for mellombølgesender (MF) i fartsområde bankfiske 2/radiodekningsområde A2 under blåkveitefiske.


Godt besøk på LofotFishing

 • 23.04.2015
 • 11:20

Godt besøk, målrettede henvendelser fra publikum og gode tilbakemeldinger var fasit etter årets LofotFishing.


Nytt design på Yrkesfisker

 • 17.02.2015
 • 12:09

Yrkesfisker.no har i vår fått både nytt innhold og nytt design. Nettstedet skal bli enklere å finne fram i og lettere tilgjengelig.


Sjekklister for sikrere arbeidsplasser for fiskere

 • 05.02.2015
 • 10:33

Sjøfartsdirektoratets fokuserer i 2015 på "Sikker arbeidsplass om bord". Nå publiserer direktoratet sjekklister som hvert fiskefartøy selv kan bruke til å sjekke sikkerheten.


Ny stabilitetsplakat for fiskefartøy under 15 meter

 • 05.02.2015
 • 10:33

Det er utarbeidet ny stabilitetsplakat for fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde.


Presentasjoner fra Sikker fisker 2014

 • 01.01.2015
 • 08:59

Presentasjoner fra konferansen Sikker fisker 2014 som ble avholdt i Svolvær i oktober 2014.