Nyhetsarkiv


Min side tilgjengelig for sjøfolk

 • 11.12.2017
 • 16:04

Fra 11. desember kan norske fiskere med maritime sertifikater logge på Min side og se status for sine sertfikatsøknader og andre data.


Arbeids og levevilkår for fiskere

 • 16.11.2017
 • 09:11

ILO 188 konvensjonen om arbeidsvilkår i fiskerisektoren trer i kraft 16. november 2017 (Work in fishing Convention, WFC). Formålet med denne konvensjonen er å sikre at arbeidstakere i fiskerisektoren får bedre arbeidsmiljø, sikkerhet og helse til sjøs, og at syke og skadede fiskere får behandling i land.


Perioden med utvidet fartsområde forlenges til 20. oktober

 • 02.10.2017
 • 00:00

Gjelder fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret.


Ballastvannkonvensjonens betydning for fiskefartøy

 • 29.06.2017
 • 13:45

Ballastvannkonvensjonen trer i kraft 8. september 2017, hva vil dette bety for norske fiskefartøy?


Fartsområder fiskefartøy under 15 meter

 • 22.05.2017
 • 14:34

I forbindelse med årets fiske etter blåkveite har vi fått en del spørsmål om sertifisering i forhold til fartsområder.


ILO konvensjonen trer i kraft

 • 25.04.2017
 • 11:55

Konvensjonen om arbeidsvilkår i fiskerisektoren ble vedtatt på ILOs arbeidskonferanse i 2007 men det nye regelverket trer først i kraft 16. november 2017.


Årsgebyrer for fiskefartøy under 15 meter

 • 07.04.2017
 • 08:35

Sjøfartsdirektoratet har i det siste fått inn mange spørsmål fra fiskere som eier fiskerfartøy under 15 meter som har fått krav om årsgebyr for første gang. Årsgebyret som blir sendt ut i posten er merket med ''Årsgebyr NOR'' og vi ønsker å informerer nærmere om hva dette gebyret gjelder.


Regler for sikkerhetsstyringssystem

 • 22.12.2016
 • 15:04

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.


Nytt rundskriv om stabilitet på fiskefartøy med RSW-lastetanker

 • 09.12.2016
 • 13:05

Rundskrivet gjelder for fartøy over 15 meter bygget etter 1. januar 2010 som oppbevarer, eller skal oppbevare fangst i lasterom som er RSW-lastetanker.


Nordisk samarbeid om sikkerhet i fiskeflåten

 • 01.11.2016
 • 14:10

SINTEF har i samarbeid med forskere fra Danmark, Finland, Island og Færøyene sett på ulykkesbildet i fiskeflåten, samt hva som har blitt gjort for å redusere antall ulykker i de forskjellige landene.


Fiskarar må be om hjelp tidligare

 • 01.11.2016
 • 14:10

– Ring heller ein gong for ofte eller ein gong for lite, er oppmodinga frå Hovedredningssentralen Sør-Norge til yrkesfiskarar.


utsatt frist for operasjon 100 meter utenfor grunnlinjen

 • 27.09.2016
 • 14:17

Gjelder fiskefartøy fra 8 til 15 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret, og fartøy som har begrensninger i fartsområdet pga krav til overisingsberegninger.


Omfattende sikkerhetsprojekt

 • 01.09.2016
 • 08:06

Det er enighet om å få til et omfattende tverretatlig prosjekt for økt sikkerhet i fiskeflåten. Prosjektet er dermed ute av startgropen allerede, sier Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.


Polarkoden for fiskefartøy

 • 09.08.2016
 • 14:59

Nytt regelverk for operasjon i polare farvann innebærer endringer i SOLAS og MARPOL. Selve Polarkoden har en sikkerhetsdel (tilknyttet SOLAS) og en miljødel (tilknyttet MARPOL).


Sikkerhetsmelding

 • 06.07.2016
 • 09:46

Feil på hydrostatiske utløsere fra produsenten SAFETMADE Marine Products Co


Krav til fartøyinstruks fra 1. januar 2017

 • 04.07.2016
 • 14:51

Fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter, bygget før 1. januar 1992 og som skal operere i fartsområde kystfiske, skal inn i kontrollordningen og kontrolleres av godkjente foretak før 1. januar 2019. Fiskefartøy i samme størrelse som er bygget i perioden 1. januar 1983 til 31. desember 1991, og som skal operere i fartsområde fjordfiske skal også kontrolleres før 1. januar 2019.


Møte med fiskarlagene angående sikkerhetsstyring

 • 03.05.2016
 • 15:32

Sjøfartsdirektoratet møtte Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag for å snakke om det kommende regelverket om sikkerhetsstyringssystem.Rømningsveier på produksjonsdekk på fiske- og fangstfartøy

 • 15.02.2016
 • 11:16

Nytt rundskriv gjelder ved bygging og endringer på produksjonsdekk.


Sjøfartsdirektoratet med kundeundersøkelse

 • 19.01.2016
 • 11:16

Sjøfartsdirektoratet inviterer fra i dag den maritime næringen til å gi sine tilbakemeldinger på direktoratet gjennom vår store kundeundersøkelse.


Søknader om utsatt frist for fartøyinstruks innvilges ikke

 • 22.12.2015
 • 14:10

Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke gis utsettelse på fristen for å få utstedt fartøyinstruks. Fartøy med frist for fartøyinstruks 1. januar 2016 må ha denne på plass for å kunne drive fiske etter Nyttår


Nye sikkerhetsregler for store fiskefartøy

 • 21.09.2015
 • 14:10

Fra 1. juli 2016 blir sikkerhetsstyring i samsvar med International Safety Management Code pliktig for fiskefartøy større enn 500 bruttotonn.


Informasjon om kontroll av fiskefartøy under 15 meter

 • 16.09.2015
 • 11:30

Her finner du informasjon om viktige endringer i krav og datoer for når fartøy som skal inn i kontrollordningen(fiskefartøy fra 8 - 10.67 meter)


Over 500 sjarker må sertifiseres før nyttår

 • 04.08.2015
 • 11:30

Mange eiere av fiskebåter mellom 8 og 10,67 meter, som har krav om å få kontrollert og sertifisert fartøyene sine, står i fare for å ikke kunne bruke båtene sine fra nyttår av grunnet manglende kontroll.


Endring av regler for sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy med bruttotonnasje 500 eller mer

 • 06.07.2015
 • 07:30

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger er nylig endret.


Om bruk av satellittelefon

 • 21.05.2015
 • 10:13

Sjøfartsdirektoratet har fått inn søknader om å benytte Iridium satellittelefon som erstatning for mellombølgesender (MF) i fartsområde bankfiske 2/radiodekningsområde A2 under blåkveitefiske.


Godt besøk på LofotFishing

 • 23.04.2015
 • 11:20

Godt besøk, målrettede henvendelser fra publikum og gode tilbakemeldinger var fasit etter årets LofotFishing.


Nytt design på Yrkesfisker

 • 17.02.2015
 • 12:09

Yrkesfisker.no har i vår fått både nytt innhold og nytt design. Nettstedet skal bli enklere å finne fram i og lettere tilgjengelig.


Sjekklister for sikrere arbeidsplasser for fiskere

 • 05.02.2015
 • 10:33

Sjøfartsdirektoratets fokuserer i 2015 på "Sikker arbeidsplass om bord". Nå publiserer direktoratet sjekklister som hvert fiskefartøy selv kan bruke til å sjekke sikkerheten.


Ny stabilitetsplakat for fiskefartøy under 15 meter

 • 05.02.2015
 • 10:33

Det er utarbeidet ny stabilitetsplakat for fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde.


Presentasjoner fra Sikker fisker 2014

 • 01.01.2015
 • 08:59

Presentasjoner fra konferansen Sikker fisker 2014 som ble avholdt i Svolvær i oktober 2014.