Aktuelt

Nyheter fra Sjøfartsdirektoratet som angår yrkesfiskere.


Planlegg førstegangskontroll i god tid

 

Alle fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter, bygget etter 1.januar 1970 som fisker i fartsområde fjordfiske kal inn i kontrollordningen og kontrolleres av godkjente foretak før 1. januar 2020.

Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke gis utsettelse på fristen og at alle i denne fartøygruppen må ha om bord gyldig fartøyinstruks for å drive fiske etter 1. januar 2020.

Fiskefartøy under 10,67 meter som er bygget før 1. januar 1970 kan fortsette å fiske i fartsområde fjordfiske uten fartøyinstruks frem til 1. januar 2021.

mer info
planlegg kontroll hos Godkjente foretak